วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
0.000152
0.000152
0.000152
0.000153
0.000152
0.000152
-0.000001
-0.77%
07:20:01 | สกุลเงินตรา - Synthetic
6.9286
6.9306
6.9296
6.9378
6.9426
6.9274
-0.0082
-0.12%
20/10 | สกุลเงินตรา
4,049.00
4,089.00
4,069.00
4,082.00
4,131.90
4,069.00
-13.00
-0.32%
20/10 | สกุลเงินตรา
8,526.00
8,556.00
8,541.00
8,528.50
8,579.65
8,528.50
+12.50
+0.15%
20/10 | สกุลเงินตรา
1,572.000
1,610.400
1,591.200
1,590.100
1,598.900
1,590.100
+1.100
+0.07%
20/10 | สกุลเงินตรา
32.570
32.590
32.580
32.610
32.680
32.537
-0.030
-0.09%
20/10 | สกุลเงินตรา
23,311.8
23,381.8
23,346.8
23,347.5
23,477.0
23,346.8
-0.7
-0.00%
20/10 | สกุลเงินตรา