วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
0.00014055
0.00014061
0.00014058
0.00014095
0.00014252
0.00013908
-0.00000037
-0.26%
02:17:01 | สกุลเงินตรา - Synthetic
6.9848
6.9942
6.9895
6.9594
7.0025
6.9609
+0.0086
+0.12%
13/12 | สกุลเงินตรา
4,037.85
4,084.08
4,060.97
4,038.85
4,068.00
4,052.50
+22.12
+0.55%
14/12 | สกุลเงินตรา
8,838.41
8,893.90
8,866.16
8,839.40
8,878.43
8,862.60
+26.75
+0.30%
14/12 | สกุลเงินตรา
1,507.000
1,512.000
1,509.500
1,507.000
1,514.000
1,509.500
-3.500
-0.23%
13/12 | สกุลเงินตรา
30.190
30.210
30.200
30.160
30.235
30.145
+0.040
+0.13%
14/12 | สกุลเงินตรา
23,173.0
23,175.0
23,174.0
23,168.0
23,199.5
23,168.0
+5.0
+0.02%
13/12 | สกุลเงินตรา