วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
0.00013769
0.00013770
0.00013770
0.00013582
0.00013784
0.00013718
+0.00000188
+1.38%
07:18:16 | สกุลเงินตรา - Synthetic
7.0428
7.0436
7.0432
7.0623
7.0432
7.0432
0.0000
0.00%
09/04 | สกุลเงินตรา
4,040.00
4,070.00
4,055.00
4,040.00
4,057.50
4,055.00
+10.00
+0.25%
04:02:31 | สกุลเงินตรา
8,945.00
8,995.00
8,970.00
8,945.00
8,970.00
8,967.50
+20.00
+0.22%
04:02:35 | สกุลเงินตรา
1,420.000
1,430.000
1,425.000
1,430.000
1,425.000
1,425.000
0.000
0.00%
09/04 | สกุลเงินตรา
32.680
32.700
32.690
32.670
32.700
32.680
+0.020
+0.06%
07:18:34 | สกุลเงินตรา
23,509.0
23,511.0
23,510.0
23,490.0
23,510.0
23,489.0
+22.0
+0.09%
05:45:04 | สกุลเงินตรา