วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
0.000098
0.000098
0.000098
0.000100
0.000099
0.000097
-0.000002
-1.97%
18:35:18 | สกุลเงินตรา - Synthetic
7.0827
7.0834
7.0831
7.0861
7.0987
7.0790
+0.0001
+0.00%
18:36:16 | สกุลเงินตรา
4,070.00
4,100.00
4,085.00
4,067.00
4,085.00
4,082.00
+54.25
+1.35%
14:56:07 | สกุลเงินตรา
8,719.00
8,737.00
8,728.00
8,719.00
8,728.00
8,723.00
+14.00
+0.16%
08:55:33 | สกุลเงินตรา
1,517.000
1,521.000
1,519.000
1,505.000
1,520.000
1,517.000
+1.000
+0.07%
16:30:12 | สกุลเงินตรา
30.720
30.730
30.725
30.800
30.825
30.705
-0.065
-0.21%
18:16:19 | สกุลเงินตรา
23,198.0
23,200.0
23,199.0
23,200.0
23,210.0
23,195.0
-1.0
-0.00%
10:47:22 | สกุลเงินตรา