วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
0.000148
0.000148
0.000148
0.000149
0.000163
0.000129
-0.000001
-0.84%
04:03:14 | สกุลเงินตรา - Synthetic
6.4723
6.4743
6.4733
6.4733
6.4743
6.4731
0.0000
0.00%
04:08:37 | สกุลเงินตรา
4,045.00
4,075.00
4,060.00
4,061.00
4,061.40
4,060.00
-1.00
-0.02%
04:08:43 | สกุลเงินตรา
8,410.00
8,425.00
8,417.50
8,415.00
8,417.50
8,389.80
+2.50
+0.03%
04:08:43 | สกุลเงินตรา
1,357.100
1,395.200
1,376.150
1,372.250
1,376.150
1,367.800
+3.900
+0.28%
04:08:36 | สกุลเงินตรา
32.810
32.830
32.820
32.838
32.848
32.808
-0.018
-0.05%
04:08:30 | สกุลเงินตรา
22,832.5
22,902.5
22,867.5
22,853.5
22,869.0
22,781.0
+14.0
+0.06%
04:08:41 | สกุลเงินตรา