วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
0.00010789
0.00010789
0.00010789
0.00010919
0.00010800
0.00010752
-0.00000130
-1.19%
15:29:02 | สกุลเงินตรา - Synthetic
6.9990
7.0047
7.0019
6.9967
7.0123
6.9942
+0.0095
+0.14%
10/07 | สกุลเงินตรา
4,072.84
4,122.65
4,097.74
4,067.39
4,124.50
4,097.33
+25.90
+0.64%
03:25:21 | สกุลเงินตรา
9,021.92
9,063.62
9,042.77
9,031.00
9,042.77
9,005.00
+25.84
+0.29%
03:25:20 | สกุลเงินตรา
1,358.000
1,370.000
1,364.000
1,365.000
1,368.000
1,361.500
+9.000
+0.66%
10/07 | สกุลเงินตรา
31.330
31.350
31.340
31.220
31.360
31.230
+0.090
+0.29%
03:55:34 | สกุลเงินตรา
23,177.0
23,185.0
23,181.0
23,165.0
23,192.5
23,175.0
-3.0
-0.01%
10/07 | สกุลเงินตรา