วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
0.00012440
0.00012440
0.00012440
0.00012079
0.00012560
0.00012385
+0.00000361
+2.99%
17:58:14 | สกุลเงินตรา - Synthetic
7.0724
7.0740
7.0732
7.0754
7.0865
7.0718
-0.0029
-0.04%
17:57:41 | สกุลเงินตรา
4,002.65
4,117.35
4,060.00
4,002.65
4,060.00
4,058.56
+26.14
+0.65%
07:00:11 | สกุลเงินตรา
8,821.00
8,838.00
8,829.50
8,811.00
8,829.50
8,819.50
+35.96
+0.41%
08:52:48 | สกุลเงินตรา
1,534.000
1,536.000
1,535.000
1,508.000
1,535.250
1,520.500
+3.000
+0.20%
16:23:40 | สกุลเงินตรา
30.320
30.330
30.325
30.300
30.325
30.285
+0.025
+0.08%
17:41:44 | สกุลเงินตรา
23,205.0
23,208.0
23,206.5
23,206.0
23,208.0
23,202.5
+5.5
+0.02%
10:55:33 | สกุลเงินตรา