วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
0.000166
0.000166
0.000166
0.000155
0.000170
0.000160
+0.000012
+7.46%
15:39:21 | สกุลเงินตรา - Synthetic
6.8843
6.8863
6.8853
6.8902
6.8937
6.8783
-0.0049
-0.07%
15:39:20 | สกุลเงินตรา
3,974.60
4,150.10
4,062.35
4,072.00
4,073.00
4,062.35
-9.65
-0.24%
15:39:32 | สกุลเงินตรา
8,279.60
8,718.20
8,498.90
8,500.00
8,501.00
8,498.90
-1.10
-0.01%
15:39:32 | สกุลเงินตรา
1,459.400
1,498.000
1,478.700
1,481.750
1,481.750
1,478.700
-3.050
-0.21%
15:39:32 | สกุลเงินตรา
33.260
33.275
33.268
33.350
33.406
33.236
-0.083
-0.25%
15:39:28 | สกุลเงินตรา
22,919.9
23,621.7
23,270.8
23,315.0
23,315.0
23,270.8
-44.2
-0.19%
15:39:35 | สกุลเงินตรา