วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
0.000188
0.000188
0.000188
0.000189
0.000190
0.000188
-0.000001
-0.57%
17:40:16 | สกุลเงินตรา - Synthetic
6.7105
6.7118
6.7112
6.7028
6.7142
6.7034
+0.0080
+0.12%
17:37:20 | สกุลเงินตรา
4,037.75
4,141.25
4,089.50
4,037.75
4,089.50
4,030.00
+74.50
+1.86%
07:14:31 | สกุลเงินตรา
8,599.00
8,615.00
8,607.00
8,606.00
8,653.00
8,607.00
+1.00
+0.01%
09:14:25 | สกุลเงินตรา
1,525.000
1,531.000
1,528.000
1,510.000
1,528.000
1,513.000
+21.000
+1.39%
16:27:41 | สกุลเงินตรา
31.830
31.850
31.840
31.820
31.920
31.780
+0.020
+0.06%
17:44:36 | สกุลเงินตรา
23,218.0
23,220.0
23,219.0
23,205.0
23,219.0
23,206.0
+9.0
+0.04%
13:31:36 | สกุลเงินตรา