วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
0.00012001
0.00012001
0.00012001
0.00012146
0.00012164
0.00011922
0.00000000
0.00%
15:28:34 | สกุลเงินตรา
6.2880
6.2900
6.2890
6.2791
6.2931
6.2791
+0.0099
+0.16%
15:28:32 | สกุลเงินตรา
3,947.70
4,109.80
4,028.75
4,020.00
4,028.75
4,020.00
+8.75
+0.22%
15:28:41 | สกุลเงินตรา
8,101.70
8,506.80
8,304.25
830.00
8,304.25
830.00
+7474.25
+900.51%
15:28:41 | สกุลเงินตรา
1,316.200
1,351.900
1,334.050
1,331.600
1,334.050
1,331.600
+2.450
+0.18%
15:28:42 | สกุลเงินตรา
31.267
31.276
31.271
31.235
31.302
31.215
+0.036
+0.12%
15:28:34 | สกุลเงินตรา
22,737.0
22,807.0
22,772.0
22,779.0
22,823.0
22,772.0
-7.0
-0.03%
15:28:34 | สกุลเงินตรา