วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
0.000277
0.000277
0.000277
0.000286
0.000281
0.000270
-0.000009
-3.18%
18:30:29 | สกุลเงินตรา - Synthetic
6.9112
6.9133
6.9123
6.8744
6.9143
6.8744
+0.0379
+0.55%
18:31:03 | สกุลเงินตรา
3,921.80
4,097.10
4,009.45
4,030.00
4,030.00
4,009.45
-20.55
-0.51%
18:31:05 | สกุลเงินตรา
8,315.20
8,753.50
8,534.35
8,545.00
8,545.00
8,534.35
-10.65
-0.12%
18:31:08 | สกุลเงินตรา
1,537.400
1,576.000
1,556.700
1,560.350
1,560.350
1,556.700
-3.650
-0.23%
18:31:09 | สกุลเงินตรา
32.843
32.853
32.848
32.813
32.875
32.671
-0.021
-0.06%
18:31:08 | สกุลเงินตรา
23,271.0
23,341.0
23,306.0
23,312.5
23,312.5
23,254.6
-6.5
-0.03%
18:30:44 | สกุลเงินตรา