วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
0.000272
0.000272
0.000272
0.000270
0.000272
0.000264
+0.000001
+0.54%
23:59:01 | สกุลเงินตรา - Synthetic
6.7680
6.7780
6.7730
6.7707
6.7817
6.7673
+0.0050
+0.07%
15/02 | สกุลเงินตรา
3,975.00
4,015.00
3,995.00
3,975.00
4,008.00
3,995.00
+24.18
+0.61%
16/02 | สกุลเงินตรา
8,565.00
8,595.00
8,580.00
8,565.00
8,587.00
8,580.00
+8.00
+0.09%
16/02 | สกุลเงินตรา
1,528.000
1,535.000
1,531.500
1,522.000
1,546.000
1,525.000
+3.500
+0.23%
15/02 | สกุลเงินตรา
31.260
31.280
31.270
31.260
31.360
31.190
+0.010
+0.03%
16/02 | สกุลเงินตรา
23,201.0
23,202.0
23,201.5
23,198.0
23,206.5
23,196.0
+0.5
+0.00%
15/02 | สกุลเงินตรา