วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
0.00011537
0.00011539
0.00011538
0.00011553
0.00011728
0.00011487
-0.00000015
-0.13%
01:30:23 | สกุลเงินตรา - Synthetic
6.8664
6.8673
6.8669
6.8590
6.8670
6.8406
+0.0080
+0.12%
22:27:15 | สกุลเงินตรา
4,025.00
4,075.00
4,050.00
4,021.91
4,063.00
4,047.50
+44.19
+1.10%
00:55:24 | สกุลเงินตรา
8,875.00
8,915.00
8,895.00
8,872.00
8,895.00
8,876.97
+49.62
+0.56%
00:57:05 | สกุลเงินตรา
1,463.000
1,468.000
1,465.500
1,463.000
1,471.000
1,465.500
-0.500
-0.03%
12:46:16 | สกุลเงินตรา
30.310
30.350
30.330
30.360
30.435
30.315
-0.050
-0.16%
01:29:36 | สกุลเงินตรา
23,169.0
23,171.0
23,170.0
23,165.0
23,174.0
23,169.0
0.0
0.00%
10:49:44 | สกุลเงินตรา