วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1196
1.1200
1.1198
1.1217
1.1243
1.1181
-0.0019
-0.17%
20:19:36 | สกุลเงินตรา
1.2518
1.2522
1.2520
1.2532
1.2545
1.2507
-0.0012
-0.10%
20:19:39 | สกุลเงินตรา
108.22
108.23
108.23
108.53
108.60
108.20
-0.33
-0.30%
20:19:38 | สกุลเงินตรา
0.9988
0.9992
0.9990
0.9987
1.0006
0.9965
+0.0001
+0.01%
20:19:32 | สกุลเงินตรา
0.6850
0.6855
0.6853
0.6852
0.6885
0.6832
0.0001
0.00%
20:19:34 | สกุลเงินตรา
0.8941
0.8947
0.8944
0.8948
0.8975
0.8922
-0.0005
-0.06%
20:19:39 | สกุลเงินตรา
1.3411
1.3415
1.3413
1.3411
1.3433
1.3398
+0.0002
+0.01%
20:19:34 | สกุลเงินตรา
0.6511
0.6515
0.6513
0.6493
0.6516
0.6491
+0.0020
+0.31%
20:19:39 | สกุลเงินตรา