วิจิทอัตราสกุลเงินแบบไลฟ์แบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
1.1248
1.1252
1.1250
1.1244
1.1253
1.1236
+0.0004
+0.04%
17:39:40 | สกุลเงินตรา
1.2988
1.2991
1.2990
1.2994
1.3002
1.2986
+0.0001
+0.01%
17:39:37 | สกุลเงินตรา
111.92
111.93
111.93
111.92
112.00
111.86
+0.01
+0.01%
17:39:38 | สกุลเงินตรา
1.0146
1.0147
1.0147
1.0141
1.0151
1.0134
+0.0003
+0.02%
17:39:40 | สกุลเงินตรา
0.7138
0.7139
0.7139
0.7140
0.7155
0.7135
-0.0014
-0.19%
17:39:40 | สกุลเงินตรา
0.8660
0.8663
0.8662
0.8652
0.8663
0.8643
+0.0009
+0.11%
17:39:43 | สกุลเงินตรา
1.3354
1.3358
1.3356
1.3385
1.3395
1.3355
-0.0034
-0.25%
17:39:38 | สกุลเงินตรา
0.6679
0.6681
0.6680
0.6676
0.6690
0.6673
-0.0005
-0.07%
17:39:40 | สกุลเงินตรา