วิจิทสินค้าโภคภัณฑ์แบบสด
ชื่อย่อ (CFDs)
Month
ล่าสุด
ก่อนหน้า
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
16,070.00
16,310.00
16,437.50
15,987.50
-232.50
-1.43%
02:00:03 | Metals
Jan 20
100.05
100.57
101.65
97.40
+1.50
+1.52%
02:00:08 | Agriculture
Mar 20
2,673.50
2,605.50
2,674.50
2,602.50
+53.50
+2.04%
01:27:32 | Agriculture
Nov 19
145.62
146.65
148.22
145.12
-1.96
-1.32%
02:04:50 | Agriculture