วิจิทสินค้าโภคภัณฑ์แบบสด
ชื่อย่อ (CFDs)
Month
ล่าสุด
ก่อนหน้า
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
20,600.00
20,612.50
20,747.50
20,547.50
-12.50
-0.06%
19/01 | Metals
Mar 19
2,306.50
2,351.00
2,352.50
2,298.00
-28.50
-1.22%
19/01 | Agriculture
Jan 19
141.24
146.45
146.45
140.82
-2.54
-1.76%
19/01 | Agriculture