วิจิทสินค้าโภคภัณฑ์แบบสด
ชื่อย่อ (CFDs)
Month
ล่าสุด
ก่อนหน้า
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
17,222.50
17,272.50
17,380.00
16,837.50
-42.50
-0.25%
00:59:37 | Metals
Sep 20
129.08
124.35
129.33
122.83
+0.23
+0.18%
01:00:03 | Agriculture
Sep 20
2,167.50
2,156.50
2,173.50
2,141.00
+18.50
+0.86%
00:28:46 | Agriculture
Aug 20
135.70
135.15
136.68
133.12
+1.65
+1.23%
01:04:52 | Agriculture