วิจิทสินค้าโภคภัณฑ์แบบสด
ชื่อย่อ (CFDs)
Month
ล่าสุด
ก่อนหน้า
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
19,477.50
19,665.00
19,735.00
19,450.00
-275.00
-1.39%
00:18:35 | Metals
Sep 18
170.53
168.50
170.80
168.35
+1.73
+1.02%
00:45:08 | Agriculture
Sep 18
2,399.00
2,539.00
2,593.00
2,390.50
-107.00
-4.27%
00:28:58 | Agriculture
Aug 18
152.62
151.25
153.32
150.30
+1.59
+1.06%
00:45:07 | Agriculture