วิจิทสินค้าโภคภัณฑ์แบบสด
ชื่อย่อ (CFDs)
Month
ล่าสุด
ก่อนหน้า
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
14,927.50
14,417.50
15,130.00
14,415.00
+450.00
+3.11%
00:25:55 | Metals
May 20
110.20
111.43
111.85
102.05
+5.90
+5.66%
01:00:02 | Agriculture
May 20
2,309.00
2,386.50
2,392.50
2,296.50
-70.00
-2.94%
00:28:44 | Agriculture
Apr 20
118.72
92.50
121.69
92.50
+3.79
+3.30%
01:04:38 | Agriculture