วิจิทสินค้าโภคภัณฑ์แบบสด
ชื่อย่อ (CFDs)
Month
ล่าสุด
ก่อนหน้า
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
16,860.00
16,765.00
16,915.00
16,755.00
+87.50
+0.52%
10:35:50 | Metals
Nov 19
100.68
102.85
103.50
100.65
-1.37
-1.34%
00:59:59 | Agriculture
Dec 19
2,402.50
2,371.50
2,404.50
2,368.00
+19.50
+0.82%
00:30:01 | Agriculture
Sep 19
139.39
136.30
139.75
136.00
+2.89
+2.12%
01:04:58 | Agriculture