วิจิทสินค้าโภคภัณฑ์แบบสด
ชื่อย่อ (CFDs)
Month
ล่าสุด
ก่อนหน้า
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
19,262.50
19,410.00
19,412.50
19,175.00
-72.50
-0.37%
20:34:50 | Metals
Jul 19
2,430.00
2,405.00
2,430.00
2,394.00
+17.00
+0.70%
20:36:05 | Agriculture
Aug 19
142.50
145.51
145.79
141.91
-2.27
-1.57%
20:36:09 | Agriculture