วิจิทสินค้าโภคภัณฑ์แบบสด
ชื่อย่อ (CFDs)
Month
ล่าสุด
ก่อนหน้า
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
21,150.00
21,152.50
21,155.00
21,150.00
-5.00
-0.02%
09:41:54 | Metals
May 19
128.50
126.33
128.98
126.30
+2.10
+1.66%
01:00:07 | Agriculture
May 19
2,193.00
2,201.00
2,224.00
2,173.00
-21.00
-0.95%
00:28:10 | Agriculture
Mar 19
141.65
141.32
142.34
141.06
+0.55
+0.39%
01:04:57 | Agriculture