วิจิทสินค้าโภคภัณฑ์แบบสด
ชื่อย่อ (CFDs)
Month
ล่าสุด
ก่อนหน้า
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
19,380.00
19,330.00
19,397.50
19,307.50
+47.50
+0.25%
20:20:42 | Metals
Jan 19
133.33
136.55
136.95
133.07
-0.22
-0.16%
20:24:48 | Agriculture
Mar 19
2,218.00
2,201.00
2,221.00
2,197.00
+60.00
+2.78%
20:25:42 | Agriculture
Jan 19
146.80
143.85
148.00
142.68
+3.08
+2.14%
19:01:31 | Agriculture