วิจิทสินค้าโภคภัณฑ์แบบสด
ชื่อย่อ (CFDs)
Month
ล่าสุด
ก่อนหน้า
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
16,605.00
16,585.00
16,632.50
16,412.50
+42.50
+0.26%
02:00:00 | Metals
May 20
2,837.50
2,868.50
2,882.50
2,830.50
-22.50
-0.79%
01:27:29 | Agriculture
Mar 20
139.78
138.76
141.31
138.69
-0.99
-0.71%
02:04:55 | Agriculture