วิจิทสินค้าโภคภัณฑ์แบบสด
ชื่อย่อ (CFDs)
Month
ล่าสุด
ก่อนหน้า
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
21,562.50
21,482.50
21,582.50
21,450.00
+37.50
+0.17%
15:27:43 | Metals
May 18
142.50
140.90
145.70
140.90
-2.20
-1.52%
00:59:45 | Agriculture
Jul 18
2,804.00
2,793.50
2,831.50
2,778.50
+6.50
+0.23%
00:29:02 | Agriculture
Apr 18
137.03
140.70
141.30
136.90
-1.70
-1.22%
01:04:50 | Agriculture