วิจิทสินค้าโภคภัณฑ์แบบสด
ชื่อย่อ (CFDs)
Month
ล่าสุด
ก่อนหน้า
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
18,957.50
18,912.50
18,965.00
18,875.00
+70.00
+0.37%
22:33:14 | Metals
Nov 18
147.00
153.82
154.43
145.00
+0.40
+0.27%
22:31:31 | Agriculture
Dec 18
2,203.00
2,194.50
2,234.00
2,187.00
+14.00
+0.64%
22:33:18 | Agriculture
Sep 18
156.43
156.78
157.53
155.07
+0.60
+0.39%
22:33:53 | Agriculture