วิจิทสินค้าโภคภัณฑ์แบบสด
ชื่อย่อ (CFDs)
Month
ล่าสุด
ก่อนหน้า
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
17,892.50
17,897.50
17,915.00
17,892.50
-7.50
-0.04%
08:28:25 | Metals
Sep 19
103.00
103.65
104.03
102.40
-1.10
-1.06%
01:00:04 | Agriculture
Sep 19
2,522.50
2,482.50
2,538.00
2,479.50
+55.50
+2.25%
00:29:32 | Agriculture
Aug 19
142.29
139.81
142.32
139.62
+2.87
+2.05%
01:04:53 | Agriculture