วิจิทอัตราแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลแบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
6,751.0
6,751.1
6,751.0
6,420.0
6,825.0
6,560.0
+41.0
+0.61%
04:07:20
533.03
533.04
533.03
493.93
542.16
516.63
-0.72
-0.13%
04:08:22
122.24
122.48
121.67
125.08
126.20
119.32
-3.41
-2.73%
04:06:10
16.4085
16.4999
16.4690
15.3036
16.7211
14.8171
+1.1654
+7.62%
04:08:47
38.708
38.789
38.707
39.451
40.077
37.527
-0.744
-1.89%
04:08:36
193.04
194.00
194.20
195.77
198.70
189.38
-1.57
-0.80%
04:08:45