วิจิทอัตราแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลแบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
10,153.0
10,154.0
10,154.0
9,981.9
10,289.0
9,941.4
+172.1
+1.72%
18:42:11
81.266
81.681
81.681
80.041
83.055
80.000
+1.640
+2.05%
18:42:14
7.2070
7.2400
7.2400
6.8142
7.6540
6.6300
+0.4258
+6.25%
18:42:14