วิจิทอัตราแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลแบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
3,678.2
3,678.3
3,678.2
3,693.6
3,790.0
3,655.0
-23.7
-0.64%
23:58:55
129.03
129.04
129.03
124.89
139.50
124.35
+3.22
+2.56%
23:58:44
46.746
46.898
46.910
47.836
47.836
46.369
-0.926
-1.94%
23:58:41
4.0996
4.1011
4.1003
4.1115
4.2554
4.0622
-0.0112
-0.27%
23:57:13
50.85
51.00
50.95
51.60
51.78
50.59
-0.65
-1.25%
23:54:18