วิจิทอัตราแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลแบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
6,016.0
6,016.1
6,016.1
6,259.9
6,499.0
5,858.6
-459.7
-7.10%
15:39:37
265.56
265.58
265.70
321.48
320.00
249.93
-52.56
-16.51%
15:39:22
84.70
85.46
84.70
95.59
97.16
76.00
-10.89
-11.40%
15:39:44
10.9618
11.0010
11.0375
13.3400
13.4266
10.1000
-2.3025
-17.26%
15:39:44
14.923
15.088
15.088
18.834
18.920
13.701
-3.746
-19.89%
15:39:32
131.95
133.81
134.00
160.50
160.99
120.00
-26.50
-16.51%
15:39:44