วิจิทอัตราแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลแบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
5,330.2
5,330.3
5,329.9
5,295.0
5,342.0
5,255.0
+34.9
+0.66%
17:39:22
68.535
68.823
68.692
66.947
68.823
66.868
+1.746
+2.61%
17:39:05
5.8648
5.9000
5.8645
5.7847
5.9150
5.6609
+0.0798
+1.38%
17:39:27