วิจิทอัตราแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลแบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
3,617.6
3,618.4
3,617.6
3,420.2
3,789.0
3,470.1
+90.1
+2.55%
18:21:43
94.73
94.74
94.78
91.31
102.50
90.69
+1.84
+1.98%
18:21:44
46.325
46.791
46.791
45.343
49.991
45.000
+1.448
+3.19%
18:21:54
3.8794
3.8795
3.8794
3.8250
4.2808
3.7100
+0.0544
+1.42%
18:21:34
6.1741
6.2498
6.2500
6.0253
6.8141
6.0500
+0.2247
+3.73%
18:21:45
56.92
57.23
57.23
58.00
62.00
55.65
-0.77
-1.32%
18:19:43