วิจิทอัตราแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลแบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
6,586.7
6,586.8
6,586.7
6,733.6
6,611.0
6,511.0
+62.3
+0.95%
06:59:22
208.16
208.17
208.16
213.09
209.98
203.58
+3.23
+1.58%
06:59:14
105.973
106.239
105.973
105.018
107.842
104.773
+0.954
+0.91%
07:01:24
9.8151
9.8360
9.8151
9.7662
9.8546
9.6880
+0.0489
+0.50%
07:01:30
16.8500
16.9453
16.8500
16.8642
17.0670
16.6250
-0.0142
-0.08%
06:59:49
126.69
127.59
127.63
121.29
128.44
120.93
+6.34
+5.23%
07:01:30