วิจิทอัตราแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลแบบสด
ชื่อย่อ
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ล่าสุด
ราคาเปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
เปลี่ยน
% เปลี่ยน
เวลา
8,332.7
8,332.8
8,332.7
8,322.9
8,389.0
8,139.6
+78.7
+0.95%
15:29:06
576.96
576.97
576.96
525.76
587.62
529.80
+42.45
+7.94%
15:29:06
245.23
247.23
247.23
228.46
249.75
225.00
+18.77
+8.22%
15:29:17
18.4400
18.4981
18.4400
17.5597
18.9112
17.4509
+0.8803
+5.01%
15:29:23
73.581
74.480
73.581
71.386
75.890
71.000
+2.195
+3.08%
15:28:39
260.30
261.75
260.30
243.32
267.00
239.76
+16.97
+6.98%
15:28:40